Contacte

Condicions legals

Les seves dades personals s'inclouran en el nostre fitxer (temporal) automatitzat, de conformitat amb l'exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte, de poder servir-los la informació que ens sol·licitin.

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-ho a l'adreça isco@isco.es o bé l'adreça postal ISCO IMPRESSORS, SL, C/ Júpiter, 36 Polígon Industrial Can Parellada, Terrassa, 08228 - Barcelona.